Stor fastighetsägare gör affär med LKAB

15 juni 2016

Fastighetsbolaget Telerit har sålt sitt fastighetsbestånd till LKAB som en följd av samhällsomvandlingen. Fastighetsägarna har valt en ekonomisk ersättning i form av pengar för sina tio fastigheter i centrala Kiruna.

De två ägarna, Magnus Bäcktorp och Tomas Turovaara, har tillsammans ägt flera nyckelfastigheter i Kirunas centrumkärna. Några av husen som sålts till LKAB innehåller butiker som bland annat Intersport, Höjdmeter, bokhandeln, Jeansbolaget och Hemtex, samt lägenheter. 

– Dialogen har pågått i två år och nu är affären i mål, det känns väldigt bra att vi har nått en överenskommelse som båda parter är nöjda med, säger Linus Niva, LKAB:s samhällsomvandlare.

I enlighet med LKAB:s ersättningsmodeller hade fastighetsägarna ett val mellan att LKAB beställer och uppför ersättningsfastigheter, alternativt en ekonomisk ersättning i form av pengar. Valet föll på pengar och de får en engångssumma utbetald från LKAB. Summan är marknadsvärdet i enlighet med värderingen plus ett tillägg på 25 procent.

– Vi är glada över en lyckad affär och att det funnits en lyhördhet för våra önskemål, säger Magnus Bäcktorp och Tomas Turovaara, ägare av fastighetsbolaget Telerit. 

Telerit kommer fortsatt att vara den officiella hyresvärden, till dess att LKAB Fastigheter tar över efter årsskiftet.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents