Sprickor i Kiruna sjukhus utreds

9 september 2022

Efter rapporter om sprickbildning i sjukhuset i Kiruna har LKAB låtit göra en undersökning av fastigheten. Den har konstaterat påverkan som kan antas bero på gruvbrytningen. Det finns inte risk för att bärande delar brister akut, men processen för ett nytt sjukhus måste påskyndas.

LKAB:s gruvbrytning gör att stora delar av centrala Kiruna avvecklas och flyttar till nya områden. Det senaste året har sprickbildning upptäckts på ett antal byggnader tidigare än prognoserna har indikerat. Nu har det upptäckts även på delar av Kiruna sjukhus. 

— Enligt den senaste prognosen skulle det befintliga sjukhuset behöva ersättas först 2030, men det behöver nu tidigareläggas och arbetet med att bygga ett nytt sjukhus måste ske snabbare, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB.

Undersökningen som utförts på sjukhuset visar att det finns sprickor i framför allt en byggnad på sjukhusområdet, vilket påverkat bland annat dörrar. Fler utredningar ska göras för att få en bättre bild av påverkan och vilka förstärkningsåtgärder som går att göra.

— Vi har informerat regionen och har sedan tidigare långt gångna diskussioner för ersättning till ett nytt sjukhus. Vi måste nu också se över eventuella lösningar med tillfälliga lokaler för delar av sjukhusverksamheten om det skulle bli nödvändigt. De kostnaderna kommer LKAB att ta i sådana fall, säger Stefan Hämäläinen. 

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents