Delårsrapport Q1 2016: Positionerar för en marknad i förändring

28 april 2016

Järnmalmspriserna utvecklades relativt starkt under första kvartalet 2016. Prisnivån var emellertid lägre än motsvarande period föregående år, vilket medförde att LKAB:s rörelseresultat för kvartalet uppgick till 171 (375) Mkr. Mot bakgrund av ett fortsatt förväntat överutbud av järnmalmsprodukter bedöms den senaste tidens uppgång för järnmalmspriserna som tillfällig.

LKAB:s produktionsvolym fortsatte att förbättras och uppgick i kvartalet till 6,9 (6,2) miljoner ton, bland annat tack vare ökad rågodsförsörjning från underjordsgruvorna och stabilare processer i förädlingsverksamheten. Leveranserna nådde 6,3 (5,9) miljoner ton och pelletsandelen uppgick till 86 (87) procent.  

Åtgärder för att minska kostnaderna fortgår löpande. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år minskade kostnaderna, exklusive kostnad för avsättning för samhällsomvandling, med 10 procent. Inom programmet för att minska antalet anställda med 400 tjänster har cirka 90 procent uppnåtts.

Inom samhällsomvandlingen ligger fokus på kostnadseffektivitet och ersättnings-modeller för att säkerställa tillgång till mark i både avvecklings- och utvecklings-områden. I början av 2016 presenterades ersättningsprinciper vid förvärv av fastigheter och i Kiruna pågår bygget av det nya stadshuset.

Läget är fortsatt utmanande för LKAB och arbetet med att införa en ny koncernstruktur för att anpassa företaget till dessa marknadsförhållanden samt föra ut ansvar närmare produktion, pågår som bäst. Som tidigare kommunicerats planerar LKAB att under andra kvartalet presentera en detaljerad åtgärdsplan med målsättningen att minska kostnaderna med minst 800 miljoner kronor på årsbasis från andra kvartalet 2017.

Januari – mars

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 000 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineral, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents