Peter Söderman ny vd för LKAB Wassara

28 juni 2016

Peter Söderman tillträder 1 september som ny vd för LKAB Wassara, det helägda dotterbolaget till LKAB som levererar det unika vattendrivna borrsystemet för borrning i LKAB:s underjordsgruvor samt till externa kunder över hela världen.

— Peter har en lång och gedigen erfarenhet från att leda framgångsrika team inom LKAB,  jag ser fram emot att välkomna honom till verksamheten. Samtidigt som Peter stiger in den 1:a september kommer nuvarande vd Stefan Swartling att övergå till en affärsutvecklingsroll. Jag är glad att Stefan nu kommer ansvara för och kunna fokusera på detta så viktiga område helt och fullt, vilket var inriktningen när han rekryterades till företaget. Sammantaget stärker detta Wassara och vår satsning på utvecklingen av nästa generations borrsystem för LKAB samt för att öka externförsäljningen till bygg- och anläggningsprojekt runt om i världen, säger Leif Boström, Direktör för Division Specialprodukter inom LKAB där LKAB Wassara ingår.

Peter Söderman har varit anställd inom LKAB sedan 1991 i flera olika funktioner, bland annat inom Forskning & Utveckling och som ansvarig för anrikningsverken i Kiruna. Peter har sedan 2007 varit vd för LKAB Berg & Betong som består av företagen LKAB Berg & Betong, LKAB Kimit samt LKAB Mekaniska. Dessa företag har viktiga uppdrag till LKAB men är samtidigt till stor del konkurrensutsatta och bedriver även en viss del externförsäljning. Rekryteringen av ersättare för Peter som vd för LKAB Berg & Betong har inletts. — Jag ser fram emot att leda LKAB Wassara, det är en högteknologisk organisation med kompetenta medarbetare och borrsystemen är strategisk mycket viktiga för LKAB:s produktion. Dessutom har man en spännande produkt som har många miljömässiga fördelar för borrning inom andra bygg- och konstruktionsprojekt, något som jag tror har framtiden för sig, säger Peter Söderman.

LKAB Wassara utvecklar och förser LKAB med vattendriven borrteknologi som tillåter långa och extremt raka hål. Detta är en förutsättning för effektiv underjordsbrytning och var när den utvecklades en stor effektivisering för LKAB.  Idag arbetar man med nästa tekniksprång som ska öka effektiviteten ytterligare och därmed ge LKAB lägre kostnader som kan befästa företagets konkurrenskraft. Förutom detta bearbetar man marknaden för vattendriven borrning inom övrig gruvnäring i världen men även till andra segment som till exempel grundläggning, geoenergiborrning och dammrenovering. Fördelar med vattendriven borrning inkluderar minimering av vibrationer och ljud, minimal påverkan på omliggande formationer, långa raka hål samt hög säkerhet och driftstrygghet.

— Det finns många likheter med mina tidigare uppdrag. Att förstå LKAB:s processer och hur vi kan stödja dem är en uppenbar likhet. För externförsäljningen finns också många likheter, till exempel att kunna påvisa fördelarna med totalkostnaden, kvalitet och miljömässiga fördelar för de unika produkterna som utvecklats inom LKAB-koncernen. LKAB Wassara har dock en mer internationell prägel och har en stor potentiell marknad som kan utvecklas framgent säger Peter Söderman.

Fakta om LKAB Wassara
LKAB Wassara utvecklar, tillverkar och marknadsför borrsystem som är baserade på företagets unika produkter och kompetens inom vattendriven borrning globalt till marknadssegmenten; bygg och anläggning, gruva, mineral prospektering, dammar och geoenergi. LKAB Wassara:s 45 anställda finns i Stockholm och Malmfälten. Marknadsföring och försäljning sker främst genom distributörer.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents