Överenskommelse om ersättning tryggar framtiden för fjärrvärmen i Gällivare

12 mars 2018

LKAB och Gällivare Energi AB har kommit överens om ersättning av fjärrvärmeanläggningarna i områdena som påverkas av gruvbrytningen i Malmberget. Ersättningen för infrastrukturen uppgår till 97,9 miljoner kronor vilket motsvarar nyproduktionspris för att bygga upp ett motsvarande fjärrvärmenät i nya områden i Gällivare.

Ersättningen delas upp så att LKAB ersätter den fysiska fjärrvärmeanläggningen med kulvertar, pannor, ventiler med mera. Utöver det ersätter LKAB den beräknade ekonomiska påverkan som Gällivare Energi får genom avvecklingen av fastigheterna som berörs i Malmberget. 183 anläggningar är anslutna till fjärrvärmenätet i området och 21 261 meter fjärrvärmeledningar berörs.

– Gruvbrytningen har stor inverkan på fjärrvärmesystemet och det är viktigt att vi säkrar framtiden för ett långsiktigt hållbart energisystem i Gällivare. Med det här avtalet kan våra fjärrvärmekunder känna sig trygga med att kostnaderna för samhällsomvandlingen inte hamnar på deras faktura, säger Theresa Savonen, vd för Gällivare Energi AB.

Nyproducerade byggnader är mer energieffektiva än de byggnader som ersätts, avtalet tar därmed höjd för eventuell ekonomisk påverkan för Gällivare Energi. Det vill säga att LKAB ersätter skillnaden mellan förlorade intäkter, som de minskade volymerna fjärrvärme kan innebära och tillskottet som de nyproducerade byggnaderna genererar.

– Det här avtalet är en viktig pusselbit i samhällsomvandlingen. Nu har vi säkrat hur fjärrvärmen ska hanteras till de nya bostadsområdena och hur det ska avvecklas i Malmberget, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget, LKAB.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents