Nåider Bygg HB bygger nytt kvarter åt LKAB

6 augusti 2019

Kiruna kommer få ett nytt kvarter med bland annat 93 bostäder. Lägenheterna kommer fungera som ersättning till privata aktörer och LKAB Fastigheter.

Projektet gäller kvarter fyra i Kirunas nya centrum och kontraktet mellan bolagen är nu undertecknat. Bygglovshandlingarna är framtagna och anläggandet beräknas starta efter semesterperioderna.

– Det är viktigt med fler bostäder i Kiruna. Vi tar nu vårt ansvar för att ersätta de bostäder som försvinner samt att bidra till ett attraktivt samhälle, säger Ingemar Törmä, projektledare på LKAB.

Totalt rör det sig om cirka 14 300 kvadratmeter bruttoarea med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage.

– Vi är självklart glada över förtroendet vi har fått. Utmaningen i projekt likt detta är att hålla tidsramarna. Vi har dock som yttersta målsättning att hinna klart i tid, säger Mats Lind från Nåider Bygg HB.

Utformningen av det nya kvarteret ansvarar TM Konsult AB för. Området beskrivs få en tät småstadskaraktär rik på olikheter och med en egen identitet vad avser material, kulörer och höjder. Bostadshusen kommer vara om tre- till sju våningar höga från markplan och med fasader mot gatorna.

Appendix till denna release föreställer konceptbilder av det nya kvarteret.

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 132länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Det är viktigt med fler bostäder i Kiruna. Vi tar nu vårt ansvar.

Ingemar Törmä

Media

Documents