Mertainen läggs i malpåse

19 december 2016

LKAB:s nya dagbrottsgruva Mertainen utanför Svappavaara kommer inte att tas i produktion. Den rådande situationen på marknaden gör att gruvan läggs i malpåse tills förutsättningarna ändras.

Mertainen är en av tre dagbrottsgruvor i Svappavaarafältet som tillsammans skulle öka LKAB:s leveranskapacitet. Beslutet om investeringen togs 2010, när priserna på grov järnmalmsfines var höga, en produkt som fyndigheten i Mertainen är väl lämpad för.

– Marknaden har förändrats under de senaste åren. Vi får inte lönsamhet på produkterna från Mertainen just nu. Därför fokuserar vi på dagbrotten Leveäniemi och Gruvberget i Svappavaara och låter Mertainen vila tills marknadsförutsättningarna ändrats, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

LKAB:s strategi för att maximera pelletsproduktionen ligger fast och efterfrågan på förädlade järnmalmsprodukter är stark. Priset på de förädlade produkterna har också utvecklats positivt under året.

– Anläggningarna i Mertainen kommer att hållas i sånt skick att vi kan starta produktionen med några månaders varsel. Därmed har vi beredskap inför en förändrad efterfrågan på grovfines. Det globala behovet av stål och därmed järnmalm kommer i grunden att bestå lång tid framöver, säger Jan Moström.

Som en konsekvens av beslutet har LKAB:s styrelse även beslutat att skriva ner värdet på LKAB:s tillgångar med 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att påverka resultatet för det fjärde kvartalet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Anläggningarna i Mertainen kommer att hållas i sånt skick att vi kan starta produktionen med några månaders varsel.

Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef

Media

Documents