Magnus Forsberg ny Chief Financial Officer för division specialprodukter och LKAB Minerals

21 mars 2016

Magnus Forsberg har utsetts till ny CFO för division specialprodukter på LKAB. Han har arbetat inom LKAB sedan 2002 och innan det för bland annat Sandvik.

– Jag är glad att välkomna en person med Magnus kaliber och erfarenhet som Chief Financial Officer (CFO), säger Leif Boström, Direktör Division specialprodukter.

Division specialprodukter består av LKAB Minerals och LKAB Wassara som utvecklar, marknadsför och säljer naturliga mineraler respektive borrlösningar. LKAB Wassara utvecklar också produkter och tillhandhåller tjänster till LKAB:s gruvverksamhet som möjliggör kostnadseffektiv underjordsbrytning.

Magnus Forsberg tillträder tjänsten som CFO den fjärde april 2016. Magnus Forsberg har varit anställd inom LKAB sedan 2002. Han har senast varit vd för LKAB Försäkring AB samt chef för riskhantering för LKAB. Han har före det varit redovisningschef samt ansvarig för förvärv inom koncernen. Tidigare erfarenhet inkluderar anställning som ekonomichef för Sandvik Process Systems AB. Magnus har en ekonomie kandidatexamen samt är certifierad finansanalytiker (AFA).

– Jag ser fram emot att jobba inom specialproduktsdivsionen. Det är en ny organisation med ambitiösa tillväxtplaner vilket kommer att kräva fokus och att kontinuerligt arbeta med förbättringar. Det är ett mycket intressant och utmanande uppdrag. Jag ser fram emot att aktivt bidra till den planerade tillväxten och att lära känna nya kollegor, säger Magnus.

– Jag har arbetat med Magnus i tidigare roller inom LKAB och ser fram emot åter arbeta tillsammans med honom. Magnus har alla förutsättningar att framgångsrikt leda vårt finansiella arbete, särskilt kommer hans erfarenhet inom riskhantering och ledning av ekonomiprocesser att vara värdefulla. Samtidigt som jag välkomnar Magnus vill jag ta tillfället i akt att tacka Roger Johansson for hans mycket värdefulla bidrag till utvecklingen av LKAB Minerals i sin tidigare roll som CFO. Jag önskar dem båda lycka till i sina nya roller, säger Leif Boström.

Kontakt: David Högnelid, marknads- och kommunikationschef, Division specialprodukter LKAB, +46 (0)920 381 72

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals har kontor, fabriker och mineralbrytning i 14 länder i Europa, Asien och USA.  LKAB Minerals omsatte 1870 miljoner SEK 2014 och är ett helägt dotterbolag till LKAB som är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.Läs mer om LKAB Minerals, www.lkabminerals.com

Media

Documents