LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2024 publiceras 25 april

19 april 2024

LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2024 publiceras den 25 april cirka klockan 13.00 på LKAB:s webbplats. 

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras i finansiell information på lkab.com

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtal bokas genom Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat +46 10 144 52 19 eller Frida Dagertun, investor relations +46 920 380 70.

Årsstämma och panelsamtal
LKAB:s årsstämma hålls den 25 april klockan 15.00 på Vetenskapens Hus, Luleå. Kallelse och övrig information kopplat till årsstämman finns tillgänglig på lkab.com. Årsstämman är öppen för allmänheten och i samband med årsstämman kommer ett panelsamtal om energifrågan i norr att hållas.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Documents