LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras 27 april

24 april 2023

LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras 27 april cirka klockan 13.00 på LKAB:s webbplats. Samma dag hålls bolagets årsstämma samt seminarium i anslutning till denna.

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras i Finansiell information på LKAB.com.  

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtalen bokas genom Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat +46 10 144 52 19 eller Frida Dagertun, investor relations +46 920 380 70.

Årsstämma och seminarium
LKAB:s årsstämma hålls den 27 april klockan 15.00 i Vetenskapens Hus, Luleå. Kallelse och övrig information kopplat till årsstämman finns tillgänglig på lkab.com. Årsstämman är öppen för allmänheten och insläpp sker från klockan 14.30. Anmäl gärna närvaro vid årsstämman till mona.morsare@lkab.com

I samband med årsstämman kommer LKAB att hålla några kortare seminarier om våra aktuella projekt och utmaningar. Årsstämman med efterföljande seminarier beräknas vara avslutade klockan 17.00.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022.

Documents