LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2021 publiceras 22 april

19 april 2021

LKAB:s delårsrapport för första kvartalet 2021 publiceras torsdag den 22 april cirka klockan 14.00 på LKAB:s webbplats.

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras på lkab.com/finansiella-rapporter.  

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtalen bokas genom Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat +46 10 144 52 19. 

Årsstämma
LKAB:s årsstämma hålls den 22 april klockan 15.00. Med anledning av coronapandemin är årsstämman 2021 inte öppen för allmänheten. Kallelse och övrig information kopplat till årsstämman finns tillgänglig via lkab.com.

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents