LKAB:s delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras 12 augusti

9 augusti 2022

LKAB:s delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras den 12 augusti cirka klockan 13.00 på LKAB:s webbplats.

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras i Finansiell information på LKAB.com.

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtalen bokas genom Frida Dagertun, investor relations +46 920 380 70. 

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021.

Documents