LKAB:s bokslutskommuniké

10 februari 2017

LKAB:s bokslutskommuniké för 2016 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2016 offentliggörs den 15 februari kl 15:00. Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras på lkab.com

LKAB:s vd Jan Moström och ekonomidirektör Peter Hansson ger intervjuer gällande bokslutskommunikén efter kl 17:00 den 15 februari. Intervjutid bokas via kommunikationsdirektör Bo Krogvig.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents