LKAB:s bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 publiceras 13 februari

10 februari 2023

LKAB:s bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 publiceras 13 februari cirka klockan 15.00 på LKAB:s webbplats. 

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras i Finansiell information på LKAB.com.

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström finns tillgänglig för kommentarer via telefon. Samtalen bokas genom Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat +46 10 144 52 19 eller Frida Dagertun, investor relations +46 920 380 70.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021.

Documents