LKAB:s bokslutskommuniké för 2018 publiceras 15 februari

11 februari 2019

LKAB:s bokslutskommuniké för 2018 och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2018 publiceras fredag 15 februari klockan 08:00.

Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras på lkab.com.

LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström samt finansdirektör Peter Hansson kommer att finnas tillgängliga för kommentarer via telefon från klockan 09:00. Samtalen tas emot av Bo Krogvig. 

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents