LKAB:s årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2019

23 april 2019

Delårsrapporten för Q1 2019 publiceras samma dag som LKAB:s årsstämma hålls på Vetenskapens hus i Luleå – 25 april.

Kvartalsrapport
Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 publiceras den 25 april kl. 13.00 på LKAB:s webb: lkab.com/finansiella-rapporter

Kl. 14:00-14:30 finns det möjlighet för press att ställa frågor om kvartalsrapporten via telefon till vd och koncernchef Jan Moström, samt till ekonomi- och finansdirektör Peter Hansson. Samtalen tas emot av kommunikationsdirektör Bo Krogvig.

Årsstämma
Välkommen på LKAB:s årsstämma den 25 april kl. 15:00 i Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå. Stämman är öppen för allmänheten.

Eventuell fotografering ska göras utan blixt. Notera att filmning och ljudupptagning är tillåten endast före och efter själva årsstämmoförhandlingarna.

Cirka kl. 16:00-16:30, i direkt anslutning till avslutad årsstämma, anordnas en pressträff där LKAB:s styrelseordförande samt vd och koncernchef deltar.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents