LKAB:s årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2018

25 april 2018

Delårsrapporten för första kvartalet 2018 publiceras 26 april. Samma dag går LKAB:s årsstämma av stapeln.

Kvartalsrapport

Delårsrapporten för det första kvartalet 2018 publiceras 26 april kl. 13:00 på LKAB:s webb: lkab.com/finansiella-rapporter

Kl. 14:00-14:30 finns det möjlighet för press att ställa frågor om kvartalsrapporten via telefon till vd och koncernchef Jan Moström, samt till ekonomi- och finansdirektör Peter Hansson. Samtalen tas emot av kommunikationsdirektör Bo Krogvig.

Årsstämma

Välkommen på LKAB:s årsstämma 26 april kl. 15:00 i Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå. Stämman är öppen för allmänheten.

Eventuell fotografering ska göras utan blixt. Notera att filmning och ljudupptagning är tillåten endast före och efter själva årsstämmoförhandlingarna.

Cirka kl. 16:00-16:30, i direkt anslutning till avslutad årsstämma, anordnas en pressträff där LKAB:s styrelseordförande samt vd och koncernchef deltar.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents