LKAB:s årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2017

26 april 2017

Delårsrapporten för Q1 2017 publiceras 27 april. Samma datum anordnas LKAB:s årsstämma.

Kvartalsrapport

Delårsrapporten för första kvartalet 2017 publiceras den 27 april kl. 13.00 på LKAB:s webb: lkab.com/finansiella-rapporter

Kl. 14:00-14:30 finns möjlighet för press att, via telefon, ställa frågor om kvartalsrapporten till vd och koncernchef Jan Moström samt till ekonomi- och finansdirektör Peter Hansson. Samtalen tas emot av kommunikationsdirektör Bo Krogvig.

Årsstämma

Välkommen på LKAB:s årsstämma den 27 april kl. 15:00 i Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå. Stämman är öppen för allmänheten.

Eventuell fotografering ska göras utan blixt. Notera att filmning och ljudupptagning är tillåten endast före och efter själva årsstämmoförhandlingarna.

Ca kl. 16:00-16:30, i direkt anslutning till avslutad årsstämma, anordnas en pressträff där LKAB:s styrelseordförande samt vd och koncernchef deltar.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents