LKAB vill bygga 200 nya bostäder i Gällivare

12 november 2021

Behovet av fler bostäder i Malmfälten är stort. Därför vill LKAB öka antalet hyreslägenheter i Gällivare. – Nu letar vi attraktiv mark för att kunna sätta spaden i backen så snart det går, säger Peter Segerstedt, LKAB:s avdelningschef för samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget.

De nya bostäderna är en viktig del för att lyckas med de stora framtidssatsningarna på koldioxidfri produktion av järnsvamp. LKAB vill undvika så kallad fly in-fly out, med arbetspendlare bosatta på annan ort.

Vi har de senaste åren färdigställt över 1200 bostäder och cirka 300 är i produktion, främst för de som behöver flytta från Malmberget. Nu står LKAB i startgroparna för att starta nya projekt, för att möta det ökande behovet av bostäder i Gällivare. Vi vill alltså bygga mer nytt än det vi ersätter, säger Peter Segerstedt.

För att realisera planerna behövs mark med färdiga detaljplaner. Därför har LKAB den 7 oktober lämnat in en skrivelse till Gällivare kommun med förfrågan om att få markanvisat ett detaljplanerat område. LKAB väntar ännu på återkoppling på den förfrågan. Utöver detta har LKAB 2020 lämnat in begäran om planbesked för ett område som LKAB redan äger. När Gällivare kommun har ändrat detaljplanen kan projekt med bostäder starta även i det området.

Vi har som mål att förvärva och exploatera attraktiv mark som stödjer tillväxten i Gällivare och är beredda att ta vårt ansvar för att skapa nya bostäder, säger Peter Segerstedt.

Under de senaste åren har LKAB försökt hitta och förvärva mark i Gällivare för att kunna bygga nya bostäder. Det har främst handlat om ersättning till dem som påverkas av samhällsomvandlingen i Malmberget, men även för att bygga bostäder till det egna fastighetsbolaget, LKAB Fastigheter.

Vi ser nu ett behov av att hitta ett markområde för upp till 200 bostäder. Bostäderna är tänkta som hyreslägenheter och kommer ingå i LKAB Fastigheters bestånd. Önskad byggstart är sommaren 2022. Vi hoppas att Gällivare kommun tror på möjligheten och att antalet invånare kommer att öka och därför har för avsikt att hjälpa LKAB att bidra till den utvecklingen, säger Peter Segerstedt.

Kontakt: Anders Lindberg, presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. Mejl: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Följ LKAB på sociala medier:FacebookLinkedInInstagram

Media

Documents