LKAB varslar om uppsägningar

16 juni 2016

Som ett led i det pågående effektiviseringsprogrammet har LKAB beslutat att varsla Arbetsförmedlingen om uppsägningar av 95 personer.

LKAB måste anpassa sig till en ny marknadssituation. Den vikande efterfrågan på stål i världen i kombination med det ökade utbudet av järnmalmsprodukter har lett till kraftigt sänkta priser på LKAB:s produkter. För att behålla konkurrenskraften på den globala marknaden genomförs därför en rad åtgärder för att sänka kostnader och öka produktiviteten.

– Enligt det effektiviseringsprogram som presenterats för styrelsen ska LKAB sänka sina kostnadsbas med minst 800 miljoner kronor årligen från slutet av första kvartalet 2017. Vi ska i första hand minska behovet av konsulter och entreprenörer, dessutom måste vi tyvärr också genomföra personalneddragningar, säger Grete Solvang Stoltz, direktör för personal och hållbarhet på LKAB.

Totalt omfattar effektiviseringsprogrammet cirka 200 tjänster inom koncernen. Minskningen genomförs genom intern rekrytering vid vakanser, naturliga avgångar samt uppsägningar. Varslet som nu anmäls till Arbetsförmedlingen gäller 95 personer och är resultatet av den omorganisation som skett inom koncernen och divisionerna. Under tredje kvartalet genomförs förhandlingar för att fastställa vilka befattningar och personer som berörs. Organisationsförändringarna ska träda i kraft under inledningen av 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents