LKAB utmärker sig för låga koldioxidutsläpp

18 april 2017

LKAB:s järnmalmspellets har blivit certifierade för det koldioxidavtryck som de orsakar. Analysen visar hur produkterna minimerar utsläppen av växthusgas från gruva till färdig produkt.

– Det här är en stor konkurrensfördel för oss, säger Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB.

LKAB har beställt en undersökning för att spåra koldioxidutsläppen genom varje steg i dagens stålproduktion. En analys utförd av Ecofys fann att stål producerat med järnmalmspellets från LKAB bidrar till 14 procent mindre direkta koldioxidutsläpp än det Europeiska medelvärdet. Anledningen är bland annat att LKAB bryter magnetit, en typ av järnmalm som kräver betydligt mindre energi för att omvandlas till stål än den mindre effektiva hematitjärnmalmen, som är vanligast på den globala marknaden.

– Fördelen med den rena magnetiten vi har i våra gruvor är att den inte kräver lika stor extern energiförsörjning under pelletsproduktion som hematit, säger Stefan Savonen.

LKAB har också utfört en så kallad carbon footprint-studie som verifierats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Analysen gjordes utifrån LKAB:s intresse att kartlägga den totala klimatpåverkan av våra pelletsprodukter, något som är särskilt viktigt efter Parisavtalet om klimatförändringar som antogs 2016.

Att uppskatta koldioxidutsläppen från varje steg av produktionen av järnmalmspellets var en stor utmaning, men nödvändig för att skapa transparens i företagets klimatansträngningar. Resultatet blev också positivt för LKAB, som är den första stora järnmalmsproducent som har undersökt hela kedjan av koldioxidutsläpp och fått studien certifierad.

– Energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid från tillverkningen av våra pellets är bland de lägsta i vår bransch. LKAB:s pelletsverk är bland de mest energieffektiva i världen och vi strävar efter att bli helt koldioxidneutrala till år 2045, säger Stefan Savonen.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents