LKAB uppdaterar pressarkiv med rörlig bild

28 maj 2021

På LKAB:s webbsida finns nu även nytagna filmer att hämta för pressen. 

På grund av pandemin har LKAB inte kunnat hantera några fysiska pressbesök på över ett år. Efter önskemål uppdateras nu LKAB:s pressarkiv på webben, https://lkab.com/kontakta-oss/press-och-kommunikation/pressklipp/, med rörliga bilder. Bilderna är fria att användas i samband med redaktionella inslag om bolaget.

Materialet innehåller huvudsakliga processer så som borrning och bultning från underjordsgruvorna, skjutning i dagbrottsgruva och förädling i verk. Upplagda är också bilder från husflytt i samband med samhällsomvandlingarna i Malmfälten samt material från logistikkedjan med järnväg och hamn. 

– Vi ser att rörlig bild får ett allt större utrymme i media och förfrågningar efter material är många. Vi hoppas därför att tillskotten i pressarkivet kommer till stor nytta i medias rapportering om LKAB, säger Fredrik Björkenwall, kommunikatör.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents