LKAB ska bygga bostadsrätter i Malmfälten

16 februari 2022

För att fortsätta bidra till ett brett utbud av bostäder i Gällivare och Kiruna kommuner kommer LKAB att bygga nya bostadsrätter som komplement till de hyresrätter som har byggts och som planeras.

– Vi ser att de kan fungera både som ersättning i omvandlingarna och för att locka nya invånare, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna.

Genom dotterbolaget LKAB Fastigheter har LKAB en lång historik av att erbjuda varierande boendeformer i olika lägen på orterna i Malmfälten. Hittills har det varit hyresrätter som gällt när fastigheter har ersatts i de omfattande samhällsomvandlingarna där nya bostadsområden utvecklas.

– Den senaste tiden har det stått klart att det inte byggs tillräckligt många nya bostadsrätter. De som får ekonomisk ersättning av LKAB för sina bostadsrätter behöver bättre möjligheter att köpa sig ett likvärdigt boende. Därför planerar vi att själva bygga, och erbjuda möjligheten för bostadsrättsägare som ska flytta att använda den ekonomiska ersättningen för att köpa en ny bostadsrätt, säger Stefan Hämäläinen.

Exakt vilken typ av bostadsrätter och var de ska placeras är ännu inte klart. Först måste dagens behov utredas, liksom framtidens, för att öka möjligheten att skapa attraktiva boenden som kan locka fler invånare till kommunerna.

– Målet är att bygga bostäder till rimliga priser och i goda lägen, som bidrar till en positiv utveckling i samhällena. En av förutsättningarna är att det då måste frigöras byggbar mark i både Kiruna och Gällivare för att detta ska gå att genomföra, säger Stefan Hämäläinen.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents