LKAB satsar 700 miljoner kronor på förberedelser för järnsvamp i Gällivare

28 april 2022

LKAB:s styrelse har idag fattat ett investeringsbeslut för förberedande arbeten på industriområdet i Malmberget/Gällivare inför världens första anläggning för vätgastillverkad järnsvamp i industriell skala.

– För att inte tappa tid i omställningen vill vi sätta i gång och frigöra mark för demoanläggningen och tillhörande byggnader. Målet är att starta produktionen 2026, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Hybrittekniken, som LKAB tagit fram tillsammans med SSAB och Vattenfall, ska industrialiseras med start i Gällivare, där det första verket ska stå klart 2026. Den kapacitetsökning som LKAB nu planerar för innebär motsvarande tre sådana anläggningar till i Gällivare inom loppet av bara några år efter den första. Just nu pågår arbetet med en omfattande miljötillståndsansökan för hela LKAB:s verksamhet i och kring gruvan i Malmberget i Gällivare, där den nya anläggningen ingår.

– Miljötillståndsansökan ska lämnas in i år och vi hoppas på en effektiv hantering med ett skyndsamt besked. IPCC-rapporterna från FN om klimatläget visar att vi inte har någon tid att förlora för att ställa om vårt samhälle och kapa utsläpp av växthusgaser. Därför satsar vi redan nu på förberedande arbeten för att hålla farten uppe, säger Jan Moström.

Demonstrationsanläggningens storlek innebär att mark måste frigöras och förberedas för att rymma den nya konstruktionen inne på LKAB:s industriområde. Befintliga byggnader, vägar och infrastruktur behöver flyttas innan anläggningsarbetena kan börja. I investeringsbeslutet ingår även frigörande av mark för kommande järnsvampverk.

– Vår plan var ambitiös redan när vi lanserade vår nya strategi 2020, och vi har ju nyligen höjt nivån ännu mer. Vår omställning ska gå snabbare, hela Gällivareproduktionen ska till exempel vara koldioxidfri tidigt 2030-tal, och vi ska dessutom öka produktionen 20-30 procent. Vi kommer att kapa globala utsläpp av koldioxid med 40-50 miljoner ton årligen, motsvarande hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför måste vi kavla upp ärmarna och sätta igång med arbete nu direkt, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents