LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

28 mars 2018

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 på koncernens webbplats lkab.com.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 26 april. Den tryckta versionen kan även beställas via info@lkab.com eller via webbformulär på lkab.com/sv/Investerare/finansiella-rapporter/arsredovisning/

En kort sammanfattning på engelska finns publicerad på lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den engelska versionen av den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen kommer publiceras på lkab.com i slutet på april.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents