LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

29 mars 2023

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på lkab.com. 

– 2022 var ett av LKAB:s mest framgångsrika år. Vi har gjort framsteg i flera avseenden, men de svåraste utmaningarna ligger fortfarande framför oss – och i många fall utanför vår kontroll, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Års- och hållbarhetsredovisningen uppmärksammar hur LKAB bidrar till livskraftiga samhällen och tillväxt globalt. Rapporten belyser också de utmaningar LKAB står inför, som tillståndsprocesser och energifrågan, men också stora möjligheter. Vår verksamhet utgör grunden för många och långa värdekedjor. Allt börjar i gruvan och LKAB är drivande i den industriella omställningen.

Den tryckta svenska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i samband med LKAB:s årsstämma den 27 april 2023 och kan då beställas via lkab.com.

En sammanfattning på engelska finns publicerad på lkab.com och den kompletta engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig 27 april 2023. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig i mitten av maj.

Denna information är Luossavaara-Kiirunavaara AB skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 29 mars 2023 kl. 13.00 CEST.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045.  Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 46,5 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com  

Documents