LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

30 mars 2022

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på lkab.com.

– 2021 var ett resultatmässigt historiskt starkt år. Samtidigt har vi gjort viktiga framsteg i den omställning som är avgörande för klimatet och för verksamhetens framtid, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. 

Års- och hållbarhetsredovisningen uppmärksammar hur LKAB bidrar till livskraftiga samhällen och tillväxt globalt. Hållbara värdekedjor för stål- och mineralprodukter börjar i gruvan och LKAB är drivande i den industriella omställningen. 

Den tryckta svenska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i samband med LKAB:s årsstämma den 28 april 2022 och kan då beställas via lkab.com

En sammanfattning på engelska finns publicerad på lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den kompletta engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på lkab.com 28 april 2021 och den tryckta versionen finns tillgänglig i mitten av maj.

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 09.00 CET.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents