LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2015

31 mars 2016

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2015 på koncernens webbplats lkab.com.

En tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 28 april. Den kan även beställas via info@lkab.com.

En kort sammanfattning på engelska finns även publicerad på lkab.com/en/annualreports. Den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen på engelska färdigställs i slutet av april och publiceras då också på lkab.com/en/annualreports.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 000 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents