LKAB Mekaniska blir partner i SSAB Hardox WearParts nätverket

24 januari 2020

”Att LKAB Mekaniska blivit utvald som partner i Hardox Wearparts nätverket är ett tecken på kvalitet, tillförlitlighet och kompetens, säger Jarl Uggla VD på LKAB Mekaniska, han fortsätter, vi ser fram mot den tekniska support vi får från SSAB och hoppas på att sakkunskapen om slitage inom gruvsegmentet kommer att komma våra kunder till gagn. Med LKAB Mekaniskas breda kompetens och moderna maskinpark hjälper vi våra kunder hela vägen från ritbord till lackering.”

LKAB Mekaniska är en komplett partner för stålkonstruktion och maskinbearbetning. Företaget har lokaler, maskiner och kompetens att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner för främst gruv-, process- och tillverkningsindustrin i norra Sverige. LKAB Mekaniska hjälper också kunder att öka effektiviteten och lönsamheten genom att exempelvis erbjuda underhålls- och serviceavtal.

Hardox Wearparts är ett världsomspännande nätverk av slitdelstillverkare som tillhandahåller slitdelar och slitagelösningar som håller industrin igång med optimerad produktivitet och livslängd. Hardox Wearparts nätverket är nära knutet till SSAB, ett specialiserat stålföretag som tillverkar Hardox® slitplåt, Duroxite® hårdpåsvetsade produkter, Strenx® konstruktionsstål, Toolox® maskin- och verktygsstål och många andra stålsorter för krävande slitage- och konstruktionstillämpningar.

Varje Hardox Wearpartscenter ställer höga krav på personalens kompetens och garanterar kvalitet, prestanda och säkerhet hos centrets delar och tjänster. Hardox Wearpartsmedlemmarna har tillgång till vad som förmodligen är världens största kunskapsbas om slitage. Erfarenheter från andra center och SSAB slitagespecialister omsätts praktiskt i våra kunders utrustning och installationer. 

”LKAB Mekaniska blir också en leverantör av sina patenterade WRC-bultar till Hardox Wearparts världsomspännande nätverk, vilket skapar ytterligare affärsmöjligheter” tillägger Jarl Uggla. 
 
”Vi blev väldigt imponerade över LKAB Mekaniskas gruvapplikationskompetens och maskinpark som tillsammans backar upp företagets tillväxtplaner för Malmfälten. SSAB är väldigt stolta över att inleda ytterligare ett samarbeta mellan LKAB och SSAB, säger José Rovira, SSAB Special Steels, Sales Director NEC.

Media

Documents