Kulturbyggnader i Kiruna flyttas till Luossavaara

26 september 2016

PEAB flyttar kulturbyggnader till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Avtalet omfattar flytten av totalt åtta byggnader.

– Det är glädjande att vi tecknat avtal med PEAB. Vi känner oss trygga med att PEAB har kunskapen och erfarenheten för att hantera flytten på bästa sätt, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare vid LKAB och ansvarig för flytten av kulturbyggnader. 

Flyttarbetet har inletts och redan under 2019 ska byggnaderna stå inflyttningsklara på sin nya plats. Den aktuella platsen, ett omkring 20 000 kvadratmeter stort område, har stängslats in och marken förbereds för sina nya hyresgäster.
– Vi har startat projekteringsarbetet och jobbar intensivt med förberedelserna. Det är många parametrar att ta hänsyn till och vi synar varje byggnad i sömmarna för att kunna genomföra en så framgångsrik flytt som möjligt, säger Jan-Erik Olovsson, platschef vid PEAB Anläggning AB.

2017 kommer emellertid att kännetecknas av förberedelser inför den stundande flytten. Det handlar om att undersöka byggnaderna – in i minsta detalj. Byggnadskonstruktioner, bäringspunkter och husgrunder hamnar under luppen och redan nu har man kunnat konstatera att Hjalmar Lundbomsgården och Bolagshotellet måste delas och flyttas i sektioner.

– Alla byggnader som ska flyttas är givetvis värdefulla men det är något alldeles speciellt med Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagshotellet. De har ett högt kulturvärde, säger Jan-Erik Olovsson.

 Byggnader som flyttas till Luossavaaraområdet är: arbetarbostaden B5, bläckhornshusen B51, B52 och B53 samt Ingenjörsvillan, Bolagshotellet och Hjalmar Lundbohmsgården. Därtill flyttas Länsmansbostaden till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.

– Vi ligger bra till i planeringen. Markarbetena har fortlöpt enligt plan och den första etappen är färdigställd i oktober. Bostadsområdet växer fram vartefter och jag är övertygad om att det kommer att bli ett uppskattat område där dåtid får möta nutid, säger Tjabba Nordanfjäll.

Varmt välkommen att delta vid pressvisningen på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.  

När: 28 september klockan 09:00

Var: Längs vägen E10, i norrgående riktning. Parkeringsmöjligheter intill vägskylten ”Hit flyttar LKAB kulturbyggnader”.

Eftersom vi kommer att beträda inhägnat område krävs skyddsutrustning.

Under visningen kommer representanter från LKAB, PEAB och NYAB att närvara. NYAB utför markarbeten på området.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents