Delårsrapport Q2 2015: Kostnadsfokus på fortsatt prispressad marknad

14 augusti 2015

Låga järnmalmspriser och lägre leveranser pressar LKAB:s lönsamhet. Samtidigt ger arbetet med att minska kostnaderna positiv effekt. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -228 (-417) Mkr.

Världens stora järnmalmsproducenter fortsätter att öka sina produktionsvolymer trots ett överutbud på järnmalm. Trots marknadsläget, är efterfrågan på LKAB:s högvärdiga järnmalmsprodukter fortsatt stabil och pelletspremien är i nivå med föregående år, vilket gynnar LKAB som har en pelletsandel på 84 (83) procent för kvartalet.

Leveranserna uppgår till 5,3 (6,0) Mt för kvartalet. Utöver rågodsbristen påverkades leveranserna även av ett förlängt underhållstopp i Narviks hamn samt förskjutning av leveranser till kunder i MENA-regionen.

Ett omfattande arbete för kostnadssänkning pågår och förhandling om organisationsförändring har genomförts under kvartalet. Av den tidigare kommunicerade besparingen på 700 Mkr har hittills 380 Mkr genomförts.

Under kvartalet utsåg LKAB:s styrelse Jan Moström till ny VD och koncernchef för LKAB. Jan Moström tillträder den 15 augusti, en månad tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents