Jan Moström utses till ny vd för LKAB

27 maj 2015

LKAB:s styrelse har beslutat att utse Jan Moström till ny vd och koncernchef för LKAB. Jan Moström kommer närmast från rollen som direktör för Bolidens gruvverksamhet och har lång erfarenhet från ledande befattningar i gruvindustrin. I samband med att Jan Moström tillträder lämnar nuvarande vd Lars-Eric Aaro sitt uppdrag.

– LKAB möter en starkt förändrad marknad vilket kräver en delvis annan ledarprofil, med ökat fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet. LKAB:s styrelse har därför beslutat att tillsätta en ny vd med erfarenhet av rationaliseringar och utveckling av gruvindustri. Jan Moström kommer att bidra med stor kunskap inte minst inom produktion, säger LKAB:s styrelseordförande Sten Jakobsson.

LKAB har under de senaste åren genomfört stora investeringar i nya gruvor, logistik och nya huvudnivåer i underjordsgruvorna. Detta samtidigt som arbetet med samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget och Kiruna ökat i omfattning. 
– Lars-Eric Aaro har varit vd och koncernchef sedan 2010. Han har med stort engagemang drivit LKAB:s tillväxtstrategi och byggt ett större företag. Styrelsen är tacksam för det arbete som Lars-Eric har gjort för LKAB, säger Sten Jakobsson.

Lars-Eric Aaro stannar tills den nya vd:n tillträder. I och med att Lars-Eric Aaro sägs upp får han avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i de statligt ägda bolagen.
Jan Moström är 55 år gammal, utbildad Bergskoleingenjör, gift och har 2 barn. Jan Moström kommer från Skellefteå och placeringsort blir vid LKAB:s huvudkontor i Luleå. Han tillträder som vd den 15 september.  

Kontaktperson: Frank Hojem, LKAB:s kommunikationsdirektör. Tel: 46 (0) 920 380 70. E-post: frank.hojem@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

LKAB möter en starkt förändrad marknad vilket kräver en delvis annan ledarprofil, med ökat fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet. LKAB:s styrelse har därför beslutat att tillsätta en ny vd med erfarenhet av rationaliseringar och utveckling av gruvindustri. Jan Moström kommer att bidra med stor kunskap inte minst inom produktion.

Sten Jakobsson, LKAB:s styrelseordförande

Media

Documents