Gruva och stad möts

13 april 2015

Den 9 mars inleddes avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det är de första fastigheterna som avvecklas i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocessen som Kiruna kommun står inför.

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av verksamhetsorterna i Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. I samråd med kommunerna och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro. Ambitionen är att utveckling ska gå före avveckling. Tillsammans bygger vi dagens och morgondagens attraktiva samhällen där människor vill leva och bo.

– Att skapa de nya samhällena är en utmaning för alla inblandade: de boende, kommunerna, markägare, myndigheter, LKAB med flera. Det är viktigt att ha en öppen dialog med alla som berörs av vår verksamhet. Det är genom förståelse och samarbete med varandra som vi tillsammans utvecklar trivsamma samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.

Parallellt med avvecklingen av Ullspiran sker anläggning av ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark. Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruva och samhälle och är tillgänglig för allmänheten efter avslutad avveckling. Eftersom det dröjer innan markpåverkan uppträder kommer gatubelysning, vägar, lekpark med mera att lämnas kvar och ingå i parkmiljön. Dessutom kommer en stor del av inredningen, vitvaror, fönster och dörrar att återanvändas.

– LKAB strävar efter att driva utvecklingen framåt så varsamt och hållbart som möjligt. Hela 96 procent av rivningsmaterialet kommer att återanvändas och leva vidare genom konstnärlig gestaltning i form av gabioner, säger Maria-Theresé Edlert, projektledare på LKAB.

Avvecklingsarbetet beräknas slutföras under hösten 2015.

Varmt välkommen att delta vid pressvisningen som tar dig med under- och- ovan jord.

När: 22 april klockan 08.00

Var: LKAB:s Förvaltningskontor, Kiirunavaaravägen 1

Pressvisningen inleds med ett gruvbesök till LKAB:s nya huvudtransportnivå KUJ 1365 (Kiruna under jord 1365 meter under jord) som invigdes år 2013. Visningen avslutas på bostadsområdet Ullspiran där avvecklingsarbetet pågår.

Eftersom vi kommer att beträda inhägnat område krävs skyddsutrustning.

Agenda

08.00 Pressvisningen inledsutanför LKAB:s Förvaltningskontor. Därefter följer gemensam transport ner till KUJ 1365.

Visning KUJ 1365 av representanter från LKAB:s gruva-och logistikavdelning. Möjlighet till enskilda frågor och intervjuer.

11.00 Gemensam lunch i restaurangen under jord.

11.45 Gemensam avfärd mot bostadsområdet Ullspiran.

Visning av avvecklingsarbetet på bostadsområdet Ullspiran av representanter från LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning. Möjlighet till enskilda frågor och intervjuer.

14.30 Avslut.

Varmt välkomna!

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. Tillsammans gör vi järnmalmsprodukter som är bland de mest klimatsmarta i världen.

Documents