Delårsrapport Q1 2015: Fortsatt prisfall pressar lönsamhet

28 april 2015

Den globala järnmalmsmarknaden fortsätter att präglas av det strukturella överutbudet av järnmalmsfines. Prisnivån har gett avtryck i LKAB:s rörelseresultat som för första kvartalet uppgick till 375 (1 946) Mkr med en rörelsemarginal på 9 (32) procent.

Världsmarknadspriset på järnmalm föll med mer än 50 procent under 2014 och prisfallet har fortsatt under kvartalet, vilket pressar lönsamheten. Efterfrågan på LKAB:s förädlade produkter bedöms dock fortsatt stabil.

Ett program för att sänka produktionskostnaderna med 700 Mkr under 2015 fortgår med bland annat åtgärder som personalneddragningar motsvarande 400 tjänster. Under kvartalet har en neddragning av cirka 40 anställningar genomförts, vilket kommer att följas av en omorganisation med fokus på effektivisering av LKAB:s processer.

Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 6,2 (6,6) miljoner ton vilket var 7 procent lägre än vid samma period förra året. Leveranserna av järnmalm uppgick för kvartalet till 5,9 (6,6) miljoner ton. Ett intensivt arbete har pågått under kvartalet för att sänka kostnaderna och säkerställa en störningsfri produktion.

Den 2 april fick LKAB det glädjande beskedet från Mark- och miljö-domstolen att brytning i gruvan i Leveäniemi kan återstartas. Beslutet innebär att LKAB, sju år efter den första ansökan lämnades in, nu har tillstånd för samtliga tre dagbrott. De nya dagbrottsgruvorna ger LKAB ökad produktionsflexibilitet på en fortsatt pressad järnmalmsmarknad.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents