Förändringar i LKAB:s koncernledning

14 juni 2024

För ett ökat lokalt fokus på verksamhetsorterna i Malmfälten tillträder Stefan Hämäläinen som direktör för samhällsutveckling och ingår därmed i LKAB:s koncernledning från 1 augusti 2024. Niklas Johansson övergår samtidigt till rollen som direktör public affairs och externa relationer och Maria Reinholdsson till direktör för HR och kommunikation.

Stefan Hämäläinen påbörjade sin anställning hos LKAB 2013 och har sedan dess varit ansvarig för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare. Innan dess har han bland annat arbetat i Försvarsmakten, varit VD för radiotjänst i Kiruna samt innehaft flertalet chefsroller inom Kiruna Kommun. 

Från den 1 augusti 2024 övergår Niklas Johansson till direktör public affairs och externa relationer samtidigt som kommunikationsenheten flyttas till HR med Maria Reinholdsson som ny direktör för enheten HR och kommunikation. 

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media

Documents