Färdplan för framtida samverkan

5 juni 2020

LKAB och Kiruna kommun har återupptagit dialogen om samarbete kring stadsomvandlingen i Kiruna för att säkerställa en effektiv process. Denna nystart av samtal förs i en konstruktiv anda mot bakgrund av gällande lagstiftning, de avtal som reglerar samarbetet mellan LKAB och kommunen och det rådande läget i Kiruna.

— Jag ser våra samtal som en nystart på relationerna mellan LKAB:s ledning och kommunledningen i Kiruna. Vi har en gemensam inriktning att inte blanda kommunal myndighetsutövning med vår gemensamma ambition att utveckla ett attraktivt samhälle. Nu är det dags att gå vidare, vi har stora utmaningar och möjligheter framför oss inte minst i att säkerställa konkurrenskraft och attraktivitet på våra verksamhetsorter, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

— Jag ser verkligen fram emot att få börja fokusera på utveckling och tillväxten i Kiruna. Vi har tillsammans med LKAB nått en samsyn kring många mycket viktiga frågor för att skapa en större trygghet och helhetssyn i stadsomvandlingen. Tillsammans med LKAB ska vi bygga upp ett ännu mer attraktivt Kiruna, där människor vill bygga sin framtid och dit folk vill flytta. En centrumnära järnvägsstation och ett modernt sjukhus är också fortsättningsvis viktiga frågor som kommunen kommer att driva vidare i kontakter med Trafikverket och Region Norrbotten, säger Gunnar Selberg, Kirunas kommunalråd.

— Överenskommelsen mellan LKAB och Kiruna kommun om hur man ska samverka och samarbeta är en nödvändighet. Samtidigt är den naturlig då bägge parter till 100 procent delar visionen om ett starkt LKAB och en positiv utveckling av kommunen. Jag bedömer att Kiruna går mot en lysande framtid, säger landshövding Björn O Nilsson.

Utgångpunkten för dialogen är den samsyn som finns kring vikten av att tillgängliggöra mark för LKAB:s fortsatta gruvbrytning samtidigt som kommunen bereds goda planeringsförutsättningar för att beslut ska kunna fattas kring nya utvecklingsområden. Vi är överens om att en förutsättning för framgång i en unik och komplex stadsomvandling är ett väl fungerande samarbete mellan huvudaktörerna LKAB och Kiruna kommun.

I dialogen har kommunen och LKAB gett uttryck för en samsyn gällande följande:

Genom denna förnyade dialog och detta gemensamma uttalande ser LKAB och Kiruna kommun att flera frågetecken har rätats ut. Vi har också goda förhoppningar att skapandet av det nya samverkansforumet har ökat möjligheten att övergripande frågor ska kunna hanteras smidigt och förtroendefullt mellan oss för att därigenom snabbt kunna identifiera nya samarbeten till gagn för Kiruna, Kirunaborna och LKAB.

Documents