Delårsrapport juli-september 2022: osäkerhet påverkar resultat

27 oktober 2022

LKAB:s nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till höga 12 244 Mkr. Stabila leveranser motverkas dock av fallande järnmalmspriser i en osäker omvärld.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 244 (12 744) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 5 909 (7 769) Mkr. Omsättningen påverkades av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter som dock motverkas av en stark dollarkurs och högre leveransvolym. Rörelseresultatet påverkades även av högre kostnader för produktionsstörningar samt högre priser på energi och vissa insatsvaror.

Leveransvolymen för kvartalet uppgick till 6,6 (6,3) Mt. Produktionen var något lägre jämfört med föregående år och uppgick till 6,6 (6,7) Mt och påverkades fortsatt av störningar vid pelletsverken i Kiruna samt åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet.

Osäkerhet på marknaden
Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter fortsatte att falla under tredje kvartalet och det genomsnittliga priset uppgick till 104 (164) USD/ton, vilket var 34 USD lägre jämfört med föregående kvartal. Vid utgången av perioden uppgick priset till 96 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet något högre än motsvarande period föregående år. 

– Efterfrågan på våra produkter har varit fortsatt god. Osäkerheten vi ser i vår omvärld kan dock leda till en lägre stålproduktion och därmed minskad efterfrågan på järnmalm, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Forskning visar överlägsna egenskaper hos vätgasreducerat järn 
Inom ramen för HYBRIT-initiativet, som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall, har ny forskning visat på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas, tillverkad med HYBRIT-teknik. 

– Vi ser att tekniken fungerar för vår framtida produkt och att koldioxidfri järnsvamp inte bara kommer vara klimatmässigt överlägsen utan även tekniskt, säger Jan Moström.

Arbetet med LKAB:s omfattande omställning med målsättning om koldioxidfria processer och produkter till 2045 fortlöper vidare. Under kvartalet har de förberedande arbeten som LKAB:s styrelse fattade investeringsbeslut om tidigare i år inletts på industriområdet i Malmberget/Gällivare. Här förbereds för världens första anläggning för vätgastillverkad järnsvamp i industriell skala inom ramen för HYBRIT-initiativet. Anläggningen väntas stå klar 2026. 

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents