Pressinbjudan: Avveckling av Ullspiran

11 mars 2015

Måndagen den 9 mars inleddes avvecklingen av gård 2 och 4 på bostadsområdet Ullspiran. Det är de första fastigheterna som avvecklas i den långsiktiga samhällsomvandlingsprocessen som Kiruna kommun står inför.

Avvecklingen innebär en ökad aktivitet på området och en begränsad framkomlighet i trafiken. En stor del av inredningen, vitvaror, fönster, dörrar med mera kommer att finnas till försäljning. Avvecklingsarbetet beräknas slutföras under hösten 2015.

– LKAB strävar efter att driva utvecklingen framåt så varsamt och hållbart som möjligt. Hela 96 procent av allt rivningsmaterial kommer att återanvändas och arbetet koncentreras till avvecklingsområdet, säger Maria-Theresé Edlert, projektledare på LKAB.

Parallellt med avvecklingen sker anläggning av ett parkområde, en så kallad Gruvstadspark. Parken fungerar som en mjuk buffertzon mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter avslutad avveckling. Området Ullspiran ingår i det som omfattar Gruvstadspark 1. Eftersom det dröjer innan markpåverkan uppträder kommer gatubelysning, vägar, lekpark med mera att lämnas kvar och ingå i parkmiljön.

LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av verksamhetsorterna i Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. I samråd med kommunerna och ett stort antal intressenter verkar vi för att det sker med trygghet och framtidstro. Ambitionen är att utveckling ska gå före avveckling. Tillsammans bygger vi dagens och morgondagens attraktiva samhällen där människor vill leva och bo.

LKAB bjuder in till pressträff på Ullspiran. Ansvarig projektledare, platschef och byggledare kommer finnas på plats för att svara på frågor.

När: 12 mars kl. 10.00

Adress: Förmansklubben, Bromsgatan 5, Kiruna

LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och  fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Documents