Avtal om ersättning tryggar framtiden för fjärrvärmen i Kiruna

19 mars 2018

LKAB och Tekniska Verken i Kiruna är överens om ersättning av fjärrvärmeanläggningarna i de påverkade områdena inom Gruvstadspark 2. Ersättningen uppgår till 148 miljoner kronor vilket motsvarar nyproduktionspris för att bygga upp ett nytt motsvarande fjärrvärmenät i nya Kiruna.

Ersättningen delas upp så att LKAB ersätter den fysiska fjärrvärmeanläggningen med kulvertar, pannor, ventiler med mera. Utöver det ersätter LKAB den beräknade ekonomiska påverkan som Tekniska Verken får genom avvecklingen av fastigheterna som ingår i Gruvstadspark 2.

– Det här avtalet är en viktig pusselbit i samhällsomvandlingen. Det står i det övergripande gruvstadsparksavtalet att innan nya detaljplaner för den andra delen i gruvstadsparken kan antas ska LKAB:s ersättningsskyldighet för fjärrvärmeanläggningar vara fastställd i särskilt avtal, nu är vi i mål med det, säger Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna, LKAB.

Nyproducerade byggnader är mer energieffektiva än de byggnader som ersätts, avtalet tar därmed höjd för eventuell ekonomisk påverkan för Tekniska Verken. Det vill säga att LKAB ersätter skillnaden mellan förlorade intäkter, som de minskade volymerna fjärrvärme kan innebära och tillskottet som de nyproducerade byggnaderna genererar.

– Vi har säkrat framtiden för fjärrvärmenätet i Kiruna och det här är något som alla vinner på. Det är viktigt att bygga upp ett samhälle som är miljösmart och där ska vi vara en del i utvecklingen av nya Kiruna, säger Jan Fjordell, vd för Tekniska Verken.

Tekniska Verken har som ambition att kunna erbjuda Sveriges billigaste fjärrvärme och parallellt pågår ett arbete tillsammans med LKAB där syftet är att ta nästa steg mot ett gemensamt energisystem.

– Med avtalet tryggar vi värmeverkets framtid flera år framåt och möjliggör även framtida sänkningar av taxan, säger Lars Törnman, styrelseordförande för Tekniska Verken.

Kontaktpersoner vid frågor och intervjuer:

Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna, LKAB, +46 980 649 45   

Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken, 070-699 85 20

Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, 0980-701 35

Erika Lindblad, kommunikatör Samhällsomvandlingen LKAB, +46 980 712 41

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents