Årsstämma i LKAB 2024

25 april 2024

Årsstämman i LKAB ägde rum den 25 april 2024 på Vetenskapens hus i Luleå. Vid stämman beslutades om en utdelning på 7,6 miljarder kronor till ägaren. Anders Borg valdes till ny styrelseordförande efter Göran Persson, som avgick efter sju år som ordförande. Carina Andersson och Alrik Danielson valdes in som nya styrelseledamöter.

Stämman beslutade att en utdelning om 7,6 miljarder kronor, motsvarande 10 857 kronor per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter med omval av Anders Borg, Catrin Fransson, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Kerstin Konradsson, Lotta Mellström och Per-Olof Wedin, samt nyval av Carina Andersson och Alrik Danielson. Anders Borg valdes till ny styrelseordförande. Göran Persson och Gunilla Saltin lämnade styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 750 000 kronor. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagar­representant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 335 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Efter årsstämman hölls en paneldiskussion med Jan Moström, vd LKAB, Anna Borg, vd Vattenfall och Birgitta Larsson, kommunalråd Gällivare kommun, om framtidens elförsörjning och elbehovet i norr.

Här hittar du avgående styrelseordförande Göran Perssons tal från årsstämman och LKAB:s vd Jan Moströms tal från stämman. 

Här hittar du kallelse och övrig dokumentation från 2024 års stämma.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Media

Documents