Årsstämma i LKAB 2022

29 april 2022

Årsstämman i LKAB ägde rum den 28 april 2022 på Luleå tekniska universitet. Vid stämman beslutades om en utdelning på 12,43 miljarder kronor till ägaren. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Göran Persson omvaldes till ordförande.  

Efter att ha varit digital de senaste två åren på grund av coronapandemin hölls 2022 års stämma 28 april i LKAB-salen på Luleå tekniska universitet.

Stämman beslutade att en utdelning om 12,43 miljarder kronor, motsvarande 17 757 kronor per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2021. 

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter: Göran Persson, Gunnar Axheim, Catrin Fransson, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. 

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 700 000 kronor. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 315 000 kronor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Direkt efter årsstämman hölls några kortare seminarier om de utmaningar och möjligheter som LKAB:s historiska omställning innebär. Medverkande var Jan Moström, vd och koncernchef, Pierre Heeroma, direktör Strategiska projekt, Lars Ydreskog, direktör Strategiska projekt och Leif Boström, direktör affärsområde Specialprodukter.

Här kan du se årsstämman i efterhand: https://vimeo.com/704260541

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Media

Documents