Vitamininjektion till säkerhetsarbetet

7 mars 2018
Person med mask
LKAB Mekaniska har kunder som Atlas Copco och Sandvik men merparten av jobben utförs för moderbolagets räkning. Svarvning, bockning och svetsning är vardagen i verkstaden.

Olycksfallsstatistiken inom LKAB Berg & Betong har legat på oförändrade nivåer i många år. Björn Koorem, vd, tror att fler diskussioner och fem gyllene regler kan leda till stora förbättringar.

”Tack för ett kanonjobb men vi måste bli bättre.” Så inledde Björn Koorem, vd för LKAB Berg & Betong, LKAB Mekaniska och LKAB Kimit, sitt säkerhetsföredrag för medarbetarna i Kiruna sista veckan i januari. Dessa tre verksamheter sysselsätter totalt cirka 220 anställda och är en del av Division Specialprodukter. Under året kommer ledningen träffa samtliga anställda för att diskutera säkerhetsarbetet. Förra året inträffade sex olycksfall med frånvaro. En hög siffra och Björn Koorem poängterar att det behövs en balans i responsen till medarbetare.

– Beröm är minst lika viktigt som kritik. Både från chefer och kollegor sinsemellan. Det är självklart så att ingen vill att en själv, eller kanske allra minst sin kollega, skadas på arbetet. Våra medarbetare gör ett riktigt bra jobb men det är jätteviktigt att vi nu röjer undan dessa risker så att inga tråkigheter sker.

De fem gyllene reglerna kommer implementeras i hela divisionen. Denna träff med LKAB Mekaniska var den första av många planerade under våren. Reglerna innefattar både praktiska åtgärder som system och regler för säkerhet, men också en stor portion sunt förnuft i att upptäcka farligt beteende. Per Stöckel, sektionschef för LKAB Mekaniska, tror på struktur med morötter och tydlighet.

­– Målet för oss förra året var att vi tillsammans skulle identifiera minst en risk per anställd. När vi nådde 60 så köpte vi tårta till alla anställda. När vi under slutet av året såg att vi hade en bit kvar till 80 så beslutade vi oss för att gå ut och äta julbord om vi nådde målet vilket vi gjorde. Nu ställer jag en fråga till teamet – kan vi höja ambitionsivån till 180 identifierade risker under år 2018?

Per Stöckel tror att diskussioner om risker under verksamhetens morgonmöten gett stor effekt.

­– Jag tror också på att förebilder inom det här området ska lyftas fram. Man måste känna av att man arbetar föredömligt även på detta område, säger Per Stöckel.

Björn Koorem konstaterar samtidigt att riskerna återstår så länge det finns människor i bolagets verksamheter; den mänskliga faktorn är ett välkänt faktum men en förmåga som samtidigt går att arbeta med.

– Riskerna kommer aldrig bli noll. Jag tror däremot att noll olycksfall är fullt möjligt, säger Björn Koorem.