Vi säkrar ny infrastruktur i Kiruna

2 september 2022

Vi har påbörjat arbetet med att dra nya ledningar för vatten, el och avlopp till LKAB:s industriområde samt fjärrvärme till Kiruna kommun.

Vi ber om ursäkt för eventuella störningar. Du som rör dig i området, var uppmärksam på avspärrningar.

Kartbild över arbetsområden för omdragning av vatten, el och fjärrvärme i Kiruna
Arbete startar vecka 36, 2022 och pågår till hösten 2023.