”Vi har haft fokus på målet varje dag”

14 juni 2022
Två personer i varselkläder
Linn Sävlind och Johanna Pallari arbetade som operatörer i sovringsverket i Mertainen under projektet.

I projektet Mertainen möttes medarbetare från olika verksamhetsområden och nyrekryterade för att tillsammans producera en miljon ton rågods. – Syftet med att låna in personal var att ta vara på kompetensen som finns inom LKAB, säger Niclas Svanelöv, sektionschef i Mertainen.

Samtidigt öppnades möjligheten att prova på något nytt. Två som valde detta är Johanna Pallari och Linn Sävlind. De har båda arbetat som operatörer i sovringsverket. – Det har varit väldigt varierande arbetsuppgifter, vissa dagar har vi styrt verket och andra dagar varit ute och skottat slig, säger Linn Sävlind, som till vardags arbetar som forskningsassistent på agglomereringslaboratoriet i Gällivare/Malmberget.

Mångfald

Med hjälp av medarbetarnas varierande bakgrund och erfarenheter byggdes en målfokuserad organisation där tillit och respekt var viktiga byggstenar. – Vi har skapat vår egen kultur där vi jobbat som ett lag och samarbetat över gränserna, säger Johanna Pallari, tekniker i Kirunagruvan. – Man pratar alltid om att det är viktigt med mångfald, här har vi verkligen märkt hur viktigt det är att ta vara på olikheterna, säger Linn Sävlind.

Kombinationen med seniora specialister och motiverade medarbetare med viljan att lära sig nytt visade sig vara helt oslagbar. – Vi har haft bra hjälp från experter och alltid uppmuntrats att fråga dem eller varandra och också testa oss fram. Den tillåtande klimatet har gjort att inlärningskurvan har gått rakt upp, säger Linn Sävlind.

Närbild på man i gruvhjälm.

Arbetsmiljö

Projektet har genomförts utan olycksfall med frånvaro och engagemanget har varit stort i arbetsmiljöarbetet. – Vi har haft en del allvarliga tillbud, men samtidigt haft otroligt bra stöd från engagerade skyddsombud och vår KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)-utvecklare. När något har hänt har vi tillsammans arbetat för att minimera risken för att det ska hända igen, säger Niclas Svanelöv.

 

Kommunikation

Även dialogen med samebyarna i området har utvecklats positivt under projektet gång. – Att det ska finnas tydliga kommunikationsvägar på plats redan i planeringsfasen är något vi tar med oss. Jag upplever att kommunikationen blev bättre under produktionsfasen. Vi kommer nu att genomföra en utvärdering tillsammans med samebyarna för att ta med oss lärdomarna till framtida projekt, säger Niclas Svanelöv.

I slutskedet av projektet genomfördes en gemensam reflektionsövning med alla medarbetare. – Det har varit en otroligt bra skola i hur man startar upp en gruva på kort tid utan att tumma på vare sig säkerhet eller stabilitet. Mycket har gått enligt plan i produktionen men Mertainens malm har lite sämre kvalitet än malmen i våra andra gruvor, vilket vi har kämpat med och nu lärt oss att hantera rätt bra, säger han.

Eget ansvar

Att det är viktigt att alla tar ansvar för sin del av värdekedjan har blivit uppenbart under projektet. – Vi har haft fokus på målet varje dag och vi har alla varit tvungna att ta med den bästa version av oss själva till varje arbetspass för att lyckas, säger Niclas Svanelöv. – Det här jobbet har definitivt inte gett söndagsångest, säger Linn Sävlind. – Jag har fått lära mig otroligt mycket. Får ni chansen att hoppa på ett sådant här projekt, gör det bara, hur ofta får man vara med och starta en ny gruva, säger Johanna Pallari.