Flygundersökningar mellan Kiruna och Gällivare

30 maj 2023

Under sommaren, med start i juni, kommer LKAB att göra flygmätningar för att söka mineral. Mätningarna kommer att göras inom markerade områden på kartan.

Kartbild över område där flygmätningar ska göras.

Vid undersökningarna använder vi flygplan som flyger på cirka 80 meters höjd över marken och helikopter med en hängande mätantenn på cirka 40-50 meters höjd.

För att minska störningar ökar vi flyghöjden i närheten av djur samt över tätbebyggda områden.

Kontakt: Ana Braña Bergshjorth +46 (0)10-144 25 43.