Vi fortsätter undersöka Per Geijer-området

9 juni 2023

LKAB fortsätter att undersöka Per Geijer-området för att leta mineral (se det större rödmarkerade området på kartan). Vi kommer att fortsätta borra men även utföra andra undersökningar för att lära oss mer om vatten och naturmiljön.

Karta över Per Geijer-området i Kiruna

I det mindre rödmarkerade området kommer vi att borra för att undersöka bergets kvalitet och egenskaper.

LKAB och Kiruna kommun har kommit överens om hur vi ska prioritera våra aktiviteter så att du som använder spåren påverkas minimalt.

När vi behöver transportera material och personal använder vi befintliga vägar så långt det är möjligt. För att undvika skador på naturmiljön kan motionsspår/skidspår komma att påverkas. Däremot är arbetena anpassade för att inte påverka rullskidbanan.

Skulle det uppstå skador på spåren åtgärdar vi dem tillsammans med Kiruna kommun.

När du vistas i området uppmanar vi till ökad uppmärksamhet och att du respekterar skyltning och avspärrningar. Tack!

Kontakt: