Veronica gör en stor samhällsinsats

29 april 2020

När plikten kallar är valet inte svårt. Det var det inte för Veronica Vennberg heller, när det stod klart att Region Norrbotten är i akut behov av vårdkunnig personal. – Min första tanke var att jag måste hjälpa till. Det var självklart, säger Veronica Vennberg, planerare på LKAB som med anledning av coronapandemin tillfälligt arbetar som undersköterska på Kiruna sjukhus.

Veronica_2_webb.jpg

Veronica Vennberg har en bakgrund som fordonstekniker men sadlade om – till undersköterska. År 2007 bytte hon bana än en gång och började arbeta på LKAB, som mekaniker och sedermera planerare. Under sju år var Veronica dessutom verksam som Huvudskyddsombud ovan jord. – Engagemanget för människan har alltid funnits där. Varför det blev just vårdyrket var ingen självklarhet eftersom jag gick fordonsteknisk inriktning på gymnasiet. Min pappa hade åkeri och jag och mina bröder levde nästan i det där garaget, så det kändes naturligt att välja en sådan inriktning, säger Veronica Vennberg.

De mjuka frågorna har alltid tagit stor plats i Veronicas yrkesverksamma liv, inte minst i rollen som Huvuddskyddsombud. – Att arbeta inom vården är väldigt givande och det känns betydelsefullt att kunna göra skillnad och hjälpa till. Det för med sig en känsla av att kunna göra gott och tacksamheten som vi får betyder mycket. Med anledning av Region Norrbottens vädjan om vårdkunnig personal i rådande pandemi och det faktum att LKAB erbjuder medarbetare tjänstledigt med full lön samt övriga förmåner och tillägg gjorde valet enkelt. – Jag hade gått in och hjälpt till oavsett om jag hade fått behålla min nuvarande lön eller inte, men jag tror det underlättar valet för väldigt många. Det är ett fint initiativ från LKAB. Istället för att stämpla in på LKAB börjar Veronica, sedan mitten av april, sin arbetsdag på Kiruna sjukhus. Det är en hel del som är nytt sedan sist hon var där, inte minst nya kollegor och teknisk utrustning.– Arbetsdagen börjar med en rapport från föregående skift, information om vilka patienter som ligger inne och vilka sjukdomar som det gäller. En arbetsdag innehåller så mycket och ingen dag är den andra lik. När smittspridningen av covid-19 ökar så ökar också trycket på sjukhuset. Då är det tryggt att ha tydliga direktiv, förhållningssätt och bra skyddsutrustning att luta sig mot. – Jag är inte rädd för att bli smittad. Vi följer direktiven noggrant och tummar inte på säkerhetsrutinerna. Att lyssna på skyddsåtgärderna är en förutsättning för att klara av pandemin och därför är det viktigt att hålla i arbetet för att bromsa smittspridningen. Alla kan bli sjuka och alla kan göra skillnad.

Trots att det gått flera år sedan Veronica jobbat inom vården har det gått snabbt att komma in i arbetet. Mottagandet från kollegor och patienter har varit omvälvande. – Jag rekommenderar alla som har möjlighet att göra en insats. Vår kompetens är jätteviktig och vi gör skillnad. Förutom att bistå Region Norrbotten med vårdkunnig personal har LKAB samlat in skyddsutrustning som kunnat avvaras i verksamheten. – Jag känner mig riktigt stolt över LKAB, som ger oss den här möjligheten och tar ett stort samhällsansvar.