Utan detaljplan ingen gruva

4 juni 2019
Vybild över Kiruna, med berget Luossavaara i bakgrunden

När Kirunagruvans brytning fortsätter mot djupet behöver LKAB tillgång till mark som idag är bebyggd. En beviljad detaljplan för Gruvstadspark etapp 3, GP3, är vitalt för bolagets fortsatta drift. I denna artikel reder vi ut varför.

LKAB:s produktionstillstånd innehåller flera miljövillkor. Ett av dessa rör markdeformationer, det vill säga rörelser och töjningar som beror på gruvbrytningen. När miljövillkorets gränsvärden har nåtts ska området vara detaljplaneändrat till gruvindustriområde.
– Processen för detaljplaner tar tid och vad vi behöver är en buffert med just tid. År 2023 beräknas vi överskrida villkorsgränserna i Kiruna och då ska man komma ihåg att även om en detaljplaneändring är beviljad kan den överklagas i flera instanser och detta gör processen mycket svår att förutsäga, säger Linus Niva, LKAB:s chef för samhällsomvandlingen i Kiruna, och tillägger:
– Kommunen behöver anta detta skyndsamt. Vi kan helt enkelt inte ta igen förlorad tid.

Framförhållning viktig

Av denna anledning kan en utebliven detaljplanförändring stoppa produktionen för större delen av Kirunagruvan.
– Det blir resultatet. Deformationer i marken sker inte direkt vid brytning utan uppträder successivt. Om detaljplaneändringen inte sker så innebär det att vi måste avbryta produktionen i ett tidigt skede för vi ska såklart inte överskrida några villkorsgränser, säger Linus Niva.

Markdeformationerna orsakade av gruvbrytning styrs av ett flertal faktorer, däribland produktionstakten och bergmassans egenskaper. Det rör sig om stora volymer.
– Det är en väldigt stor bergmassa vi har att göra med. Det är svårt att säga exakt hur den beter sig i alla lägen utan ju djupare produktionen kommer, desto mer vet vi, säger Britt-Mari Stöckel, bergmekaniker med mångårig erfarenhet i yrket.

LKAB utför omfattande kontroll av markens deformationer i Kiruna. 415 mätplintar som kontrolleras med GPS-utrustning finns utplacerade. Dessa ger genom regelbundna mätningar information om töjningar i marken.
– Oavsett om vi idag skulle stoppa produktionen i Kiruna helt så kommer deformationerna att påverka marken lång tid efteråt. Det är delvis därför framförhållningen är så viktig, säger Britt-Mari Stöckel.

Produktionen påverkas snabbt

LKAB:s produktion i Kiruna med storskalig underjordsbrytning under jord gör det svårt att stoppa produktionen i vissa områden för att bromsa påverkan om detaljplaneändringar inte finns på plats eller försenas.
– Av den anledningen påverkas stora delar av gruvproduktionen omgående och den situationen kan vi inte hamna i, säger Michael Palo, direktör för Division Norra.

Stora pengar går förlorade från första dagen produktionen stoppas.
– Vi börjar blöda stora pengar direkt och inte ens stora vinster kan täcka den förlusten. Det är en effekt på kortare sikt. På längre sikt skadas relationen till våra kunder och det är än allvarligare.

LKAB har i dagsläget ett tiotal stora kunder med relationer som i vissa fall sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden.
– Det tar lång tid att bygga upp relationer med de kan raseras snabbt. Går allt väl så fortsätter samhällsomvandlingen för lång tid framöver men tillgången till mark måste då vara förutsägbar. Vi har nog med utmaningar som det är med storskalig brytning på stora djup, säger Michael Palo.