Underhållsstoppet i KK4/KA3 startar 31 maj

27 maj 2020
Byggnader på industriområde

Inom kort inledes underhållsarbetena i förädlingsverken KK4 och KA3. Det ställer krav på särskilda restriktioner kopplade till covid-19.

– Beslutet om att genomföra underhållsstoppet utgår från myndigheternas rekommendationer och LKAB:s riskanalys, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

LKAB tar samhällsansvar genom att säkerställa att verksamhet kan bedrivas samtidigt som LKAB vidtar åtgärder för att bromsa smittspridningen. Genom det minskar belastningen på vården samtidigt som LKAB bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta bedriva verksamhet. Underhållsstoppet är en nyckelaktivitet för att LKAB ska kunna fortsätta producera, bygga välfärd, skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället.

– Vi jobbar stenhårt för att hålla fast vid de restriktioner som vi har vidtagit, för nu handlar det om att vara uthålliga och att orka över tid. Risken för smittspridning är inte på något sätt över och vi behöver ständigt påminnas om att arbeta säkert, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.

LKAB:s uppdrag är fortsatt att bedriva verksamhet och därför är det viktigt att genomföra åtgärder för att göra det så tryggt och säkert som möjligt för alla som arbetar inom LKAB:s område. Utöver de allmänna rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten utfärdat har LKAB vidtagit en del koncernövergripande och lokala åtgärder.

– Vi förhåller oss till myndigheternas rekommendationer och genomfört begränsningar i verksamheten för att minska smittspridningen. Det har fungerat bra och det tidigare underhållsstoppet, i KK2 och KA1, är ett kvitto på att vi kan genomföra underhållsarbeten på ett tryggt och säkert sätt, säger Jan Carlsten.

Underhållsstopp den 31 maj

Med utgångspunkt från de allmänna rekommendationerna och riskanalysen kopplad till underhållsstoppet har LKAB beslutat att genomföra underhållsarbetena i KK4och KA3. För att kunna genomföra ett så säkert och tryggt stopp – för alla som arbetar med underhållsarbetena, har en rad åtgärder vidtagits.

– Till exempel kommer lunchtiderna i restaurangen vara uppdelade mellan de största aktörerna och samordning sker i betydligt mindre former. Vi gör också en rad andra åtgärder för att minska de sociala kontakterna och sätter in stora resurser för städning av allmänna utrymmen, säger Jan Carlsten.

Underhållsarbetena beräknas pågå från den 31 maj till och med den 12 juni.

Ansträngt läge

Underhållsstoppet i KK4 och KA3 genomförs i en tid där covid-19 inte utgör det enda hotet mot LKAB:s verksamhet. I början av maj meddelade LKAB att produktionen behöver bromsas för att inte överträda miljövillkoret som en utebliven detaljplaneändring innebär. Inledningsvis medför det en produktionsneddragning omkring fem procent och på sikt hela 50 procent.

– Om vi behöver stanna produktionen i något förädlingsverk behöver vi ändå genomföra underhållsarbeten. Det är ett måste för vi klarar inte av att producera utan risk för allvarliga konsekvenser, säger Jan Carlsten.

Den 18 maj inträffade en stor seismisk händelse i Kirunagruvan som fått långtgående konsekvenser. I dagsläget är endast fyra av elva produktionsområden öppna vilket innebär att förädlingsverken i närtid riskerar att drabbas av en stor brist på rågods.

– Vi har arbetat intensivt för att bibehålla vår verksamhet i en tid där det betyder så mycket, för Kiruna och för samhället i stort. Det är en stor utmaning att klara det men vi fortsätter fokusera på framtiden, säger Jan Carlsten.

Ytterligare exempel på åtgärder kopplat till underhållsstoppet: