Tar för givet att överenskommelse om akutkirurgi gäller

26 november 2010

I september 2005 gjorde undertecknade företag och organisationer en skriftlig överenskommelse med Norrbottens läns landsting om akutkirurgin vid Kiruna sjukhus. Överenskommelsen innebär att det skall finnas kompetens tillgänglig inom sjukhuset för att utföra unika akuta kirurgiska åtgärder vid behov, alla timmar på dygnet – året runt. En ansvarig läkare avgör i det enskilda fallet vilka åtgärder som av medicinska skäl är nödvändiga att utföra.

Under augusti 2010 har landstingsledningen och Kent Ögren bekräftat att de är överens med oss om att överenskommelsen fortsättningsvis skall hållas.

Med förvåning ser vi de uppgifter som cirkulerar i media från enskilda tjänstemän inom landstinget om att kirurgin skall centraliseras till vissa sjukhus. Vi tar för givet att vår överenskommelse gäller och bjuder nu in Kent Ögren till Kiruna för att diskutera den uppkomna situationen.

Kiruna är ett unikt och expansivt område med stor geografisk spridning på verksamheter och människor. Från ett flertal platser är det lång transporttid även till Kiruna sjukhus. Om olyckan är framme gäller det att snabbt få adekvat vård. Hjälpen måste finnas i Kiruna. En optimal beredskap för akutsjukvård i Kiruna är viktig för oss under hela året. Vi sätter säkerheten främst och månar om vår personals och gästers/turisters möjligheter till kvalificerad akutsjukvård om en allvarlig olycka inträffar.

Kiruna 26 november 2010

Anders Kitok
LKAB

Kenneth Stålnacke
Kiruna Kommun

Jonny Järnmark
Rymdbolaget

Niklas Pääjärvi
Företagarna

Jan Thelin
Gruvtolvan

Tony Järlström
Progressum